Параграф22 Daily

§22 Новини

Занапред онлайн търговия с храни само от регистрирани производители

Държавата сериозно затяга контрола над е-търговията с храни в световната мрежа. Производителите вече ще могат да продават стоките си само ако са регистрирани в Агенцията по безопасност на храните съгласно закона за храните. Вписването в регистъра става след анализиране във ведомството на взети проби от храните, които предлага съответния бизнес оператор.

Промените влязоха в сила в края на ноември, след обнародването им в „Държавен вестник“, и касаят всички физически или юридически лица, които пускат на пазара храни чрез средствата за комуникация от разстояние – в т. ч. и през социалната мрежа „Фейсбук“.

В наредбата е уточнено, че транспортирането на храните до купувача е позволено само с превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания, заложени в закона за храните, или са снабдени със специални контейнери за целта. Разрешени са доставките с мотоциклети, мотопеди, електрически средства и велосипеди, но при условие, че са оборудвани със специални устройства, гарантиращи безопасността и невъзможността за замърсяване на стоките.

Производителите са длъжни да информират детайлно потребителите за предлаганите стоки, а храните трябва да се доставят предварително опаковани.

Контролът по новите изисквания е поверен на Агенцията по безопасност на храните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във