Параграф22 Daily

§22 Новини

Започна делото за застрояването на Карадере

Административният съд във Варна е образувал дело по протест от Окръжната прокуратура против решението на Общинския съвет в Бяла, с което е одобрен подробен устройствен план за имоти в землището на общината и в местността Карадере, съобщи БНР. В протеста си прокурорът Силвиян Иванов сочи, че решението, прието с протокол на 10 февруари 2005 година, с което е одобрен планът на зоната за отдих "Бяла-север" за поземлени имоти в землището на община Бяла и в местността Карадере е издадено в нарушение на материалния закон и административно производствените правила.

Въпросното градоустройствено решение обхваща общо 143,5 хектара земеделски земи и предвижда изграждането на ваканционни и вилни селища, обекти за широко обществено обслужване и обекти на инженерната инфраструктура.

Прокурорът твърди, че планът на "Бяла-север" е одобрен в грубо нарушение на установените към онзи момент императивни изисквания на Закона за опазване на околната среда и е без задължителната екологична оценка. Освен това в нарушение на Закона за устройство на територията заданието за изработване на проект за плана не е внесено в Министерството на околната среда и водите за съгласуване и преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.

Съдът изиска незабавно административната преписка от Общинския съвет в Бяла и предстои да насрочи дата на откритото съдебно заседание.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във