Параграф22 Daily

§22 Новини

Започва изслушването на кандидатите за подбор на 10 европейски делегирани прокурори от България

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в четири последователни дни – от 10 до 13 февруари 2021 г., по предварително определен график, ще изслуша, по азбучен ред, допуснатите 35 магистрати. Съгласно Правилата за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор (Правилата), в рамките на 10 минути, магистратите ще представят кандидатурата и мотивите си за участие в процедурата, ще отговарят на поставените от членовете на Прокурорската колегия на ВСС въпроси, както и на тези постъпили по реда на чл. 11 от Правилата.

В рамките на изслушването се прави преценка за уменията и качествата на кандидатите съобразно техния практически опит в наказателното производство на финансови, данъчни, икономически престъпления, както и опит в международното сътрудничество по наказателно-правни въпроси; опит в провеждането на трансгранични разследвания предвид разписаните в Регламента правомощия за тясно сътрудничество и консултации с други европейски делегирани прокурори при такива разследвания; познаване на институционалната правна рамка на Европейския съюз, статут и функциониране на Европейската прокуратура.

Качествата на кандидатите ще бъдат преценявани и съобразно критериите за високи етични стандарти, почтеност и дисциплинираност, както и умения за комуникация и работа в екип.

След приключване на процедурата по изслушване, в събота - 13.02.2021 г., Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще подложи на отделно гласуване по азбучен ред всеки един от 35-те магистрати Всеки член на Колегията има право да гласува в подкрепа на повече от един кандидат, но не повече от броя на обявените 10 места за европейски делегирани прокурори от България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във