Параграф22 Daily

§22 Новини

Започват масови проверки за използването на пропан -бутан

Главен комисар Николай Николов разпореди проверки в цялата страна на обекти, в които се ползва или съхранява пропан-бутан, съобщиха от пресцентъра на МВР. Във връзка със зачестилите инциденти с уреди, съоръжения и инсталации, ползващи като гориво втечнени въглеводородни газове главен комисар Николай Николов е разпоредил на областните звена /в т.ч. и на столичната пожарна /на ГДПБЗН да бъдат извършени проверки в обектите, в които се ползва или съхранява пропан-бутан.


Съгласно заповедта приоритетно ще се проверяват обекти за обществено обслужване с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 човека, газоснабдителни станции и обекти за продажба на пълни бутилки. Особено внимание ще се обърне на спазването на условията, при които е издадено разрешението за строеж, както и на строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Акцент ще се поставя на изискванията, отнасящи се за уреди, съоръжения и инсталации за втечнени въглеводороди. В случаи на установени нарушения ще се предприемат административно-наказателни и превантивни административни мерки. При нарушения по наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове ще се подават сигнали до регионалните отдели Инспекция за държавен технически надзор .


Наред с това главен комисар Николай Николов е поставил срок, в който областните звена на пожарната трябва да предоставят в ГДПБЗН обобщена информация за възникналите през последните 5 години пожари и др. инциденти с уреди, съоръжения и инсталации (включително и в транспортни средства) за втечнени въглеводородни газове, както и причините за тях. След анализ на тези произшествия ще се очертаят предложения за подобряване на състоянието, включително и за промяна на нормативната уредба.


От началото на годината до този момент са станали 19 инцидента, предизвикани от неправилно боравене с газови бутилки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във