Параграф22 Daily

§22 Новини

Започват внезапни проверки на катаджийските дрегери и радари

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще започне извършването на внезапни проверки за използваните от Пътна полиция анализатори на алкохол в дъха и скоростомери (т.нар. дрегери и радари). Това щяло да стане по препоръка на министъра на икономиката Божидар Лукарски. Причината са постъпили множество сигнали (по телефон и мейл) от граждани, в които се твърди, че в автомобили на Пътна полиция се използват нерегламентирани уреди за установяване на съдържание на алкохол в дъха на водачите и на скоростта на моторните превозни средства, за които председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Стафан Цанков информира министър Лукарски.

В момента служителите на Пътна полиция използват новите електронни анализатори на алкохол в дъха, които имат вградена памет и всяко измерване се запаметява. Това води до предприемане на задължителни санкции срещу проверявания водач при установяване на наличие на алкохол над допустимите норми.

В сигналите, обаче се твърди, че в някои автомобили има повече от един дрегер или радар. С цел злоупотреба може да се използва втори уред, който предварително е настроен да показва наличие на алкохол в дъха. По този начин се вменява вина на водача. Също има сигнали за радари, които според гражданите отчитат по-висока превишена скорост от тази, с която се е движил водачът.

ДАМТН, като компетентен орган, в чиято област на надзор попадат лицата, използващи средства за измерване - анализатори на алкохол в дъха, както и радарни скоростомери, извършва строг надзор както на оправомощеното лице в МВР, което проверява дрегерите и радарите, така и на самите уреди. Манипулацията на тези апарати е изключително трудна, дори невъзможна.

Очевидно се появява ново явление „частен дрегер и радар", за което ДАМТН ще започне извършването на внезапни проверки за спазване на задълженията на отговорните лица с изискванията на Закона за измерванията и наредбите по прилагането му.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във