Параграф22 Daily

§22 Новини

Заседание на Националния съвет по миграция и интеграция се проведе днес в МВР

На заседанието на Съвета бяха обсъдени ангажиментите на България по двата механизма за солидарност - за  релокация и за презаселване. Както бе съобщено, на заседанието на 20 юли 2015 г. в рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ бе постигнато политическо съгласие Европейският съюз да прояви солидарност към Гърция и Италия и към трети страни, които са изправени пред тежка бежанска криза.

Участниците в заседанието днес обсъдиха интеграционен план и критерии за подбор на кандидатите за релокация и презаселване, въпроси, свързани с логистиката, първоначалното настаняване и последващите мерки за интегриране на получилите международна закрила в България.

На следващото заседание на Съвета ще бъдат представени конкретните мерки от съответните институции, които след координиране, ще бъдат обединени в общ план за действие.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова ръководи заседанието на Съвета. Участваха вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин, заместник-министрите на вътрешните работи Красимир Ципов и Филип Гунев, представители на институциите – членове на Националния съвет – Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Държавната агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила на децата, Националното сдружение на общините и др.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във