Параграф22 Daily

§22 Новини

Заседание на Пленума на ВКС за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите на ВСС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов свиква Пленума на ВКС за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

До изтичането на срока за подаване на заявления за участие в процедурата – 10.09.2019 г., са получени документи от съдия Десислава Николова – Окръжен съд – Добрич, гражданска материя.

На 25.07.2019 г. Пленумът на Върховния касационен съд избра трима съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите. Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите, Пленумът на ВКС избира за нейни членове 10 действащи съдии, разпределени по следната схема: 5 съдии със специализация по гражданско право, 4 съдии със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право.

Facebook logo
Бъдете с нас и във