Параграф22 Daily

§22 Новини

Заседава Гражданският съвет към ВСС, обсъждаха съдебната реформа

Днес се проведе заседание на Гражданския съвет, в което участваха Христо Иванов - министър на правосъдието и Петко Петков – заместник-министър на правосъдието. Поканата към министър Иванов бе отправена по инициатива на организациите от Гражданския съвет във връзка с обсъждане на проекта на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Обсъждането на стратегията предизвика оживена дискусия, в която се включиха всички представители на Гражданския съвет и членове на Висшия съдебен съвет. На вниманието на министър Иванов бяха поставени принципни въпроси и отправени конкретни предложения свързани с изменение, допълнение и прецизиране на проектния документ. Представените писмени становищата и направените предложения ще бъдат изпратени на Министерството на правосъдието. Постигнато бе съгласие дебатът по Актуализираната стратегия да продължи.

По втора точка от дневния ред - обсъждане на Единна методика по приложението на принципа на случайното разпределение на делата в съдилищата, след дебати, председателят на Българската съдийска асоциация /БСА/ Богдана Желявска, пое ангажимент БСА да се включи активно в разработването на окончателния вариант на методиката.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във