Параграф22 Daily

§22 Новини

Завършена е новата комуникационна стратегия на ВАС

Първата комуникационна стратегия и вътрешни правила за работа с медиите на Върховният административен съд беше представена на заключителна пресконференция в централен столичен хотел. Освен медии на представянето бяха поканени и участваха активно съдии, прокурори и водещи експерти от Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието, както и ключови представители на неправителствения сектор. От името на управляващия орган в заключителната пресконференция участва Моника Димитрова-Бийчър.


Тя оцени високо възможността по-бърз и лесен достъп до информация за работата на съда, както и очакваното повишаване прозрачността по отношение на важни за обществото теми, свързани със значимите въпроси, които решава административното правораздаване. Финансовият ресурс е важен фактор за стартирането на един проект, но човешките ресурси и експертиза са основополагащи за неговото успешно приключване - констатира г-жа Бийчър.


От приключването на проекта най-доволен изглеждаше председателят на ВАС Георги Колев. Той специално открои съдействието, което проектния екип получи от немалко върховни административни съдии. Съдия Лозан Панов, който по време на проекта неведнъж бе модератор на срещите на съдии и медии, напомни че за успеха на проекта е била решаваща срещата на журналистическата гилдия, която в съдебната област е особено единна и заинтересована от това как една съдебна институция да бъде по добре представена и по-достъпна.


Ръководителят на проекта Александър Николов каза, че новата комуникационна стратегия на ВАС включва набор от конкретни мерки и дейности за подобряване на публичния образ на институцията и дейността й с цел по-доброто познаване на работата на съда от широката общественост. Те включват редовни и извънредни брифинги и срещи с журналисти, информиране на медиите за хода и резултатите от ключови дела чрез прес-дайджести, поддържане на списък с дела от медиен и обществен интерес и проактивно разгласяване на най-значителните от тях. Предвидено е организирането на информационни кампании, ден на отворените врати във ВАС, срещи с представители на неправителствени организации, както и поддържането на онлайн блогове и телевизионни рубрики.


В рамките на представянето председателят на ВАС Георги Колев отговори и на журналистически въпроси свързани с актуални въпроси на административното правораздаване свързани с бързите производства по спорове с решения на Централната избирателна комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във