Параграф22 Weekly

§22 Новини

Зинаида Златанова ще открие семинар за мерките срещу измами с еврофондове

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие Семинар на тема "Мерки против корупцията и измамите във връзка с използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове" . Форумът се организира от Европейската комисия в сътрудничество с "Трансперънси Интернешънъл" .


През периода 2014 - 2020 г.г. ЕС ще инвестира 325 млрд. евро в регионите на Европа чрез Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, целта на които е да се насърчи икономическия растеж, създаването на работни места и конкурентоспособността и да се намалят различията в развитието.


Понеже това са значителни по размер средства, изключително важно е да бъдат осигурени гаранции, че те се изразходват правилно и се постига възможно най-голямо въздействие.


Една от заплахите за успешното постигане на резултатите на политиката са измамите и корупцията, които отклоняват средства за цели, различни от целите, за които те са предоставени, и се отразяват негативно върху ефективността и ефикасността на проектите. Освен че причиняват финансови загуби, измамите и корупцията рушат репутацията и подкопават доверието на гражданите в управлението на фондовете на ЕС.


Общопризнат факт е, че предотвратяването на злоупотребите с фондове е по-ефективно и изисква по-ниски разходи в сравнение с установяването и преодоляването на последствията.


Новите регламенти за ЕСИ фондове през периода 2014 - 2020 г.г. включват изрично изискване управляващите органи да въведат ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите при отчитане на установените рискове.


Семинарът разглежда въпроса "Какви реални действия могат да бъдат предприети за предотвратяване на корупцията и измамите във връзка с ЕСИ фондове?" Представители на институциите на ЕС, националните органи и организациите на гражданското общество са поканени да споделят своя опит, както и примери за добри практики.

Facebook logo
Бъдете с нас и във