Параграф22 Daily

§22 Новини

Значителен ръст на приключените досъдебни производства за наркотици в Търговище

Окръжна прокуратура-Търговище отбелязва значителен ръст на приключените досъдебни производства, свързани с наркотични вещества през 2020 г. Наблюдавани са 91 досъдебни производства, от тях 67% са новообразувани, приключени са 76 или 83%, което е значително увеличение по този показател спрямо предходната година. Това отчетоха от Окръжна прокуратура-Търговище, която бе своеобразен домакин на годишно отчетно събрание, провело се онлайн днес, 23.03.2021 г. В него участваха г-н Божидар Джамбазов – прокурор от Върховна касационна прокуратура, административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Владимир Чавдаров и прокурорите от структурата, председателите на Окръжен и Административен съд в Търговище – Татяна Даскалова и Росица Цветкова, директорът на Областната дирекция на МВР – старши комисар Николай Ненков, както и прокурорите от Окръжната прокуратура в града.

Административният ръководител на ОП-Търговище Диляна Стоянова представи анализа на дейността на прокуратурата за 2020 г. През изминалата година прокуратурите от региона са наблюдавали общо 2480 преписки, което е увеличение с 8,39%  спрямо 2019 г. Приключени са 97,18% от тях, като няма решени извън законния срок.

През отчетната година новообразуваните досъдебни производства са 1098. Образувани от прокурорите са 402. В Окръжния следствен отдел са разследвани 32 нови досъдебни производства.

Решени през миналата година са общо 1486 дела, които представляват 78,21% от  наблюдаваните общо 1900. В съдилищата са внесени 551 от тях. Най-висок дял заемат общоопасните престъпления - 41,7%, следвани от  престъпленията против собствеността – 23,5%,  против личността –  12,3%, против стопанството - 8,1%,  и документни престъпления – 5,2%.

Внесените прокурорски актове в съда са 555, като се наблюдава увеличение с 8% спрямо 2019 г. Образувани са 573 дела по внесени прокурорски актове. Обвинителните актове, предадени на съд, са 185, 244 са споразуменията и 126 са предложенията по чл.78а НК. Решенията по същество са 953. Относителният дял на внесените прокурорски актове спрямо решените дела е 96,5%. Отчита се значително завишаване на броя на внесените прокурорски актове.

Обемът на дейността по изпълнение на влезли в сила присъди се е увеличил с 22% в сравнение с предходната 2019 г. През изминалата година са получени за изпълнение влезли в сила присъди и определения срещу 277 лица. Най-много те са за „Лишаване от права“ - 48%, следвани от „Лишаване от свобода“ - 24,3% и „Пробация“ - 24,3%. Към края на отчетния период е имало само две неприведени в изпълнение присъди.

Взетите на специален надзор дела са 48, от които 43 са новообразувани.

Наблюдавани са 33 дела за корупционни престъпления и 3 дела за престъпления с предмет имущество или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на Република България. Приключили са 19 досъдебни производства за данъчни престъпления. В съда са внесени 9 прокурорски акта. Осъдени и санкционирани са 14 лица.

Окръжният прокурор Диляна Стоянова очерта и приоритетите в работата на ръководената от нея структура за 2021 г. – продължаване на активното взаимодействие с МВР, ДАНС, контролните органи на регионално ниво и местните държавни органи за разкриване и ефективно противодействие на различни противозаконни дейности и запазване качеството на работа по дела спрямо лица с две и повече висящи наказателни производства чрез осигуряване на бърза ликвидност на досъдебните производства от тази категория.

Facebook logo
Бъдете с нас и във