Параграф22 Daily

<Без рубрика>

Агенция „Митници“ отчита значителен ръст на приходите спрямо февруари 2021 г.

15,2% повече приходи, администрирани от Агенция „Митници“, са постъпили в държавния бюджет през месец февруари 2022 г. в сравнение със същия месец на миналата година. 
Общите месечни приходи за февруари в размер на 810,7 млн. лева превишават приходите през същия месец на миналата календарна година със 107,2 млн. лева (15,2%), като по-високи постъпления се отчитат при ДДС при внос и митата.

За месец февруари 2022 г. постъпленията от мита са 29,3 млн. лева, което е с 10,9 млн. лева повече в сравнение с февруари 2021 г. и представлява ръст от 58,8%.

Приходите от ДДС при внос възлизат на 444 млн. лева и регистрират ръст от 49,4% или със 146,8 млн. лева повече в сравнение с месец февруари 2021 година като отбелязват най-висока стойност, отчитана като месечен приход от този приходоизточник.

338,2 млн. лева са касовите приходи от акцизи през месец февруари 2022 г., което е с 48,9 млн. лева (12.6%) по-малко от отчетените през същия месец на предходната година. Отчетеният спад е следствие от формираното презапасяване и значителните постъпления от акциз за тютюн и тютюневи изделия през първия месец на 2022 година като ефект от въвеждането на нов образец на бандерол. Общият размер на приходите от акцизи за първите два месеца на годината е 867.3 млн. лева, което е 7,6% повече от същия период на 2021 г.

През периода януари-февруари 2022 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция „Митници”, са в размер на 1 808,9 млн. лева. Постъпленията са с 373,6 млн. лева (26.0%) над отчетените 1 435,3 млн. лева през сравнимия период на 2021 година.

По прогнозни данни общите приходи на Агенция „Митници“ за март 2022 г. ще превишават с над 25% постъпленията от март 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във