Паяците и скобите отдавна вече са "на въоръжение" в битката за тротоарите. Но от това на пешеходците не им стана по-леко да минават по тях.
Паяците и скобите отдавна вече са "на въоръжение" в битката за тротоарите. Но от това на пешеходците не им стана по-леко да минават по тях.