Мандатът на Точкова като главен инспектор изтече, но тя все още ръководи ИВСС. И никой не знае докога ще е така...
Мандатът на Точкова като главен инспектор изтече, но тя все още ръководи ИВСС. И никой не знае докога ще е така...
S 250 38df0424 dfb9 4aa5 8503 a0dc292edf03