Параграф22 Daily

Избори 2014

Административeн съд - Ловеч е на челно място по натовареност

Административният съд в Ловеч е на челно място по натовареност за първата половина на 2020 г., съобщи председателят съдия Габриела Христова. Спрямо всички дела за разглеждане той заема второ място в страната, с 23,27 дела месечно на един съдия. Очаквано, на първо място е Административен съд - София-град, с 25,70 дела.

Спрямо свършените дела Административен съд - Ловеч, е на първо място като най-натоварен от всички административни съдилища с 13,23 дела месечно на един съдия. След него са съдилищата в Перник, Стара Загора, София-град, Плевен и Пловдив.

И при отчитане на действителната натовареност на административните съдилища (в зависимост от наличието на незаети щатни бройки или командировани съдии) съдът в Ловеч заема челни места в двете категории - четвърто място спрямо делата за разглеждане и пето място спрямо свършените дела.

По думите на съдия Габриела Христова при наличния щат от петима съдии в Ловешкия административен съд данните са отличен атестат за работата им. За първите шест месеца на 2020 г. са разгледали 551 първоинстанционни дела и 147 касационни дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във