Параграф22 Daily

Избори 2014

Жена, присвоила 78 925,38 лв. от банка "ДСК", получи условна присъда

Окръжен съд – Русе одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура и защитника на обвиняемата Е. А., с което последната се е признала за виновна в това, че през периода 2010 г. - 2016 г., чрез съставяне на неистински документи, е получила без правно основание 78 925,38 лв.

Паричната сума, собственост на Банка „ДСК“ ЕАД, е била в особено големи размери, по смисъла на Наказателния кодекс. Обвиняемата е извършила деянието в условията на продължавано престъпление на 112 пъти, с намерението да присвои сумата, като случаят е особено тежък. Полученото имущество е било заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд.

Е. А. декларира пред съда, че признава вината си и е съгласна със споразумението, което доброволно е подписала, както и че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред. За извършеното деяние прие да ѝ бъдат наложени наказания лишаване от свобода за срок от 3 години с 5-годишен изпитателен срок, лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавни институции, кооперации и обществени организации за срок от четири години, както и лишаване от право да упражнява дейност, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в търговски дружества и еднолични търговци за срок от четири години.

Подписаното споразумение влиза в сила веднага.

Facebook logo
Бъдете с нас и във