Параграф22 Daily

Избори 2014

Официално стартира проектът ENTRANCE

В централата на CEA в Париж, Франция, се проведе официална среща за стартиране на проекта ENTRANCE – Ефективна, базирана на риска, проверка на пресичащи граници товари без смущения за бизнеса. Част от участниците присъстваха физически на място в централата на CEA, докато останалите взеха участие виртуално.  

Като пазители на границите на ЕС, митническите органи виждат като все по-голямо предизвикателство мисията си да разкриват и задържат максимално количество незаконни стоки по техния път за влизане в ЕС. Появиха се нови заплахи, вариращи от фалшиви стоки и психоактивни вещества, до чувствителни технологии с двойна употреба и ядрени и радиоактивни материали. За да се увеличат възможностите на митническите служители и за да могат те да се фокусират върху проверките на високорискови пратки и реализирането на разкрития, без да се нарушава ритъмът на работа на законната търговия, са необходими новаторски технологии, съчетани с механизми за надеждно сътрудничество  и споделяне на информация.

Именно с това предизвикателство има за цел да се справи тригодишният проект ENTRANCE, финансиран от ЕС. На проекта, започнал на 1 октомври 2020 г., са поставени задачи, свързани с разработването, прилагането и  полево изпитване на широк набор от потребителски инструменти за риск-базирана безконтактна проверка на трансграничното движение на товари.

В ENTRANCE участват 16 партньори – един, от които е Агенция „Митници“. Проектът е координиран от Комисариата за атомна енергия и алтернативни енергии (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Énergies Alternatives --CEA, Франция) и е финансиран от програмата на ЕС за изследване и нововъведения „Хоризонт 2020“, съгласно грантово споразумение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във