Министър Румяна Бъчварова се опитва да си припомни имаше ли хаос през 2010 г., когато се сменяха старите лични карти с нови.
Министър Румяна Бъчварова се опитва да си припомни имаше ли хаос през 2010 г., когато се сменяха старите лични карти с нови.