Параграф22 Daily

Новини

Коронавирус в Софийския районен съд

Сградата на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура на бул. "Михаил Д. Скобелев", № 23 остана затворена часове наред днес заради установена с коронавирус съдебна секретарка. По разпореждане на ръководството бяха предприети спешни мерки по дезинфекция и беше спрян достъпът на граждани до гишето за подаване на заявления за издаване на свидетелства за съдимост. Затруднения имаше и по разглеждането на ограничения кръг дела от дежурните състави, определени със заповед на председателя Александър Ангелов. Съгласно нарежданията всеки ден в съда заседават по два дежурни състава, а още по три са на разположение. Носителката на вируса е съдебна секретарка на един от титулярните дежурни състави, заседавал на 1-ви и 3-ти април. 

Съгласно решенията на Висшия съдебен съвет и Закона за извънредното положение ръководството на съда издаде редица заповеди за налагане на строги мерки. Те включват спиране на повечето процесуални и давностни срокове, отсрочване на делата за нови дати след края на извънредното положение, забрана за образуване на дела по входирани книжа, подаване на документи само по пощата, призоваване, съобщаване и правене на справки само по телефона или електронна поща, ограничаване на участниците по делата, както и достъпа на магистрати и съдебни служители, ползване на видеоконферентна връзка,  ограничаване достъпа и струпването на магистрати и съдебни служители, издаване на свидетелства за съдимост само по електронен път. 

Всички административни услуги трябва да се извършват на едно гише, което физически е разположено максимално близо до входа на съдебната сграда, като се осигури непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.  За провеждане на откритите съдебни заседания по делата, което става само в две зали на партера на съдиите и съдебните секретари трябва да бъдат осигурени предпазни средства - маски, ръкавици и дезинфектанти. Маските са задължителни и за всички присъстващи участници по делата - обвиняеми, адвокати, свидетели, вещи лица, както и съдебната охрана. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във