Параграф22 Daily

Новини

Становище на ПРБ по законопроекта за изменение и допълнение на ЗСВ

Прокуратурата на Република България (ПРБ) изпрати в 46-ото Народно събрание становище срещу законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), представен за обществено обсъждане на 01.09.2021 г.

Приемането му ще засегне в негативен аспект сътрудничеството с Европейската прокуратура и ще доведе до регрес в противодействието на организираната престъпност, корупцията по високите етажи на властта и тероризма. ПРБ изразява своето категорично становище, че благодарение на работата на Специализираната и на Апелативната специализирана прокуратури, ЕК прекрати наблюдението по Механизма за сътрудничество и проверка, отнасящ се до противодействието срещу организираната престъпност.

Действията на Специализираната прокуратура (СП) доведоха до рязък спад на т.нар. "телефонни измами", които ощетяваха годишно стотици и дори хиляди български граждани. По разследвания на СП за първи път се стигна до произнасяне и на осъдителни присъди за тероризъм.

Към момента липсва актуална и обективна оценка на въздействието на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Няма яснота и какво ще се случи с обезпеченията по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и по чл. 72 НПК, които възлизат на около 3 млрд. лв. и за които има данни, че са придоби по престъпен начин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във