Параграф22 Daily

Общество и политика

Депутатите обсъждат промени в Наказателния кодекс

Народните представители ще обсъдят на първо четене два законопроекта за промени в Наказателния кодекс, както е отбелязано в първа точка от публикуваната проектопрограма за работа на депутатите тази седмица.

Вносител на измененията е Министерският съвет. Единият законопроект предвижда промени в институтите на обидата и клеветата в действащото българско законодателство, които ще бъдат съобразени с изискванията на Конвенцията и практиката на Европейския съд по правата на човека. Визирани са осъдителни решения срещу България, установяващи нарушения на свободата на изразяването на мнения, регламентирана в чл. 10 от Конвенцията на Съвета на Европа за защита на правата на човека и основните свободи.

В мотивите за промените, предложени с другия законопроект, се посочва необходимостта от отговор на образуваната от Европейската комисия (ЕК) процедура за нарушение за неправилно транспониране от България в националното законодателство на определени разпоредби от Рамково решение на Съвета за борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия.

Със законопроекта се цели преодоляване на конкретните критики на ЕК и пълно въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Рамковото решение, се посочва в мотивите. В тях се изтъква, че Рамково решение е прието на 28 ноември 2008 г., за да отговори на необходимостта да се защитят правата на отделния индивид, на определени уязвими групи и на обществото като цяло, като се предвиди наказателна отговорност за особено тежките форми на расизъм и ксенофобия при зачитане на основните права на свобода на сдружаване и свобода на изразяване на мнение. С него се определя общ подход в областта на наказателното право към определени форми на расизъм и ксенофобия, по-конкретно по отношение на два вида правонарушения - расистките или ксенофобските изказвания, подбуждащи към омраза, и престъпленията от омраза, подбудени от расистки или ксенофобски предразсъдъци. 

Очаква се депутатите да обсъдят промени в Закона за правната помощ и да приемат проект на решение за възлагане на Министерския съвет да инициира лицензиране и сключване на договор за доставки на неруско ядрено гориво. Вносител на проекторешението е Делян Добрев и група народни представители от ГЕРБ-СДС. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във