Параграф22 Daily

Общество и политика

Кабинетът промени статута на имоти на МВР

Кабинетът реши да промени статута на имот с предоставени права за управление на Главна дирекция „Гранична полиция“ в смолянското село Горово. Той се променя от публична в частна държавна собственост. Имотът се намира в местността „Чемериво“ и е с площ 1501 кв. м. заедно с построената в него сграда за битови услуги. Той е с отпаднала необходимост за "Гранична полиция" и не се ползва за публични функции. Освен това за него вече има заявка за покупка.

С решение на правителството се променя и статутът на имоти на МВР в София. Решението обхваща шест служебни обекта, публична държавна собственост, които се обявяват за частна държавна собственост. Те се намират в столичните райони „Възраждане“, „Овча купел“, „Изгрев“ и „Оборище“. Към момента не се ползват за публични функции. След смяната на статута им, обектите ще се ползват за ведомствения жилищен фонд на МВР.

Правителството разреши да бъдат сринати и 12 сгради в с. Самораново, които са притежание на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - затвор Бобов дол. За тази цел кабинетът обяви част от имота, която е публична държавна собственост за частна държавна собственост. Имотът досега е управляван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - затвор Бобов дол към Министерството на правосъдието, а сградите са с отпаднала необходимост за затвора, в лошо експлоатационно състояние, самосрутващи се и опасни за обитатели. Те са функционално непригодни и конструктивно не отговарят на съвременните сеизмични норми. Разходите за премахването на сградите са включени в бюджета по проект „Изграждане на пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house)“ и няма да натоварят бюджета на ГД „Изпълнение на наказанията“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във