Параграф22 Daily

Общество и политика

КПКОНПИ уличи пернишки зам.-шеф на общината в далавера

Заместник-председателят на Общинския съвет в Перник Десислав Аспарухов получи нежелана новогодишна изненада от антикорупционната комисия, след като КПКОНПИ установи конфликт на интереси. Според комисията, на проведена в Перник на 23 юни т.г. сесия Десислав Аспарухов е гласувал решение, с което се променя предназначението на земеделски земи в терени за добив на полезни изкопаеми. По време на гласуването Аспарухов е бил единственият зам.-управител във дружество за добив на въглища, което имало интерес от промяната на предназначението на поземлените имоти, като в периода от февруари до юли на настоящата година заплатата му в предприятието е била увеличавана неколкократно.

Заради установения конфликт на интереси комисията налага на Аспарухов глоба в размер на 5000 лв. и отнемане в полза на община Перник на сумата от 108 лева, представляваща нетно дневно възнаграждение за 23 юни, получено от деянието, породило конфликт на интереси.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд Перник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във