Параграф22 Daily

Общество и политика

Сливат пожарната с единен телефонен номер 112

Нова държавна агенция "Пожарна безопасност, защита на населението и единен европейски номер 112" - това се предлага в текстовете на нов проектозакон, качен за обществено обсъждане.

В съобщение на МВР се посочва, че след продължителна и задълбочена работа на екип от МВР от юристи и експерти за анализ на дейността на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Дирекция „Национална система 112“,  е приключила дейността по изготвянето на проект на Закон за Държавна агенция „Пожарна безопасност, защита на населението и единен европейски номер 112“ .

Предвидено е новата структура да е на пряко подчинение на Министерския съвет. По този начин се осигурява възможност Министерският съвет пряко да наблюдава и да въздейства на провежданите политики за намаляване на риска от бедствия от страна на съответните компетентни органи, съобщават от МВР.

Очаква се със създаването на държавната агенция да се повиши ефективността на изпълняваните функции, да се осигури самостоятелност в осъществяването на дейността и на управлението на финансовия, материалния и административния ресурс на структурата.

Същевременно това ще позволи МВР да се фокусира изцяло върху дейността на полицейските органи за защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност и опазване на обществения ред. Численият състав на министерството ще бъде намален, което ще позволи по-ефективно управление и осигуряване на дейността, пише в мотивите
Дейността по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, е значителна по мащаб и обем и към момента е обединена в рамките на едно ведомство с друга значителна дейност - тази по защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, информират от МВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във