Свидетелските показания на Бисер Лазов в полза на обвинението му гарантират имунитет срещу наказателно преследване.