Реклама

Изданията на вестник "БАНКЕРЪ" са идеалният начин Вашето послание да стигне до бъдещия клиент. За да стане това, е достатъчно да се свържете с отдел "Реклама" - по телефона или чрез електронна поща.

Ние сме на Ваше разположение!

02 440 9 405

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

Banker Weekly

 

Рекламни тарифи

ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ:Medium rectangle (300x250)Описание: стандартен банер, който може да бъде анимиран или статичен

 

Позиция: разположен е на заглавната страница и всички подстраници на сайта

 

Максимален размер на файла: 200kb

Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML5

Поддържа се на: Desktop, Таблет, Мобилни телефони

Third party script serving: да

 Leaderboard (728x90)Описание: стандартен банер, който може да бъде анимиран или статичен

Позиция: разположен е на заглавната страница и всички подстраници на сайта

Максимален размер на файла: 200kb

Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML5

Поддържа се на: Desktop, Таблет

Third party script serving: да

 Wide Skyscraper (160x600)Описание: стандартен банер, който може да бъде анимиран или статичен

Позиция: разположен е на заглавната страница и всички подстраници на сайта

Максимален размер на файла: 200kb

Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML5

Поддържа се на: Desktop, Таблет

Third party script serving: да

 

Ценова листа

www.banker.bg


 • 300х250 пиксела – 15 лв. без ДДС за 1000 импресии – заглавна страница и подстраници;

 • 728х90 пиксела – 18 лв. без ДДС за 1000 импресии – над главата;

 • 160х600 пиксела – цена за 1000 импресии по договаряне – в десктоп версиите, рекламата винаги остава на фокус при разглеждане на съдържанието.

www.paragraph22.bg


 • 300х250 пиксела – 9 лв. без ДДС за 1000 импресии – заглавна страница и подстраници;

 • 728х90 пиксела – 10 лв. без ДДС за 1000 импресии – над главата;

 • 160х600 пиксела – 12 лв. без ДДС за 1000 импресии – рекламата винаги остава на фокус при разглеждане на съдържанието.

www.special.bg


 • 300х250 пиксела –9 лв. без ДДС за 1000 импресии – заглавна страница и подстраници

 

Публикуване на рекламен текст онлайн:

1 500 лв. без ДДС (за външни текстове) и 2 000 лв. без ДДС (за ПР текст, изготвен от редакцията).

*Всички предоставени външни текстове подлежат на редакторски преглед.

Компоненти:


 • до 2 500 символа (до 35 реда в MS Word)

 • 1 бр. снимка или лого

 • 1 бр. хиперлинк.

 

ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ:

 

Ценова листа


 • Първа страница: Рекламни карета в два размера:

- Вертикално (Две позиции V1 и V2) с размери 30 мм/50 мм. - цена по договаряне

- Хоризонтално (Три позиции H1, H2, H3) с размери 79 мм/17 мм и 42 мм/17 мм - цена по договаряне;

 

Вижте точните позиции на рекламните карета на първа страница

 


 • Втора и трета страница: за пълноцветна публикация – 11,80 лв./кв. см. без ДДС


 • Вътрешни страници без фиксирано място:

- Черно-бяла публикация/каре – 1 кв. см. – 6,60 лв. без ДДС;

- Пълноцветна публикация/каре – 1 кв. см. – 9,20 лв. без ДДС;

- Последна страница: само пълноцветни публикации – 13,50 лв./кв. см. без ДДС.

 

Вижте възможни размери на рекламните карета

 

Утежнения върху цената:

- За фиксирано място – 20%;

- За последна страница – 20%;

- За експресни публикации – 50%.

- За ПР публикации – 30%

- Цената на рекламата в горната част на вътрешните страници се умножава по две.

 

Вложки:

- До 3 500 броя – 0,30 лв. без ДДС;

- Над 3 500 броя – 0,25 лв. без ДДС.

- Вложките се доставят в печатницата от заявителя в деня на печат (четвъртък) от 9.00-11.00 часа.

 

Технически изисквания за печатните карета:


 • Формати на подадените карета:

- Цветни и Черно-бели графични карета – EPS, PDF; 

- Обяви (гладък текст с или без лого) – MS Word. Ако има лого, трябва да е в един от форматите за черно-бели карета.

- Текстът включен в рекламните карета трябва да бъде векторен.


 • Изискването за ролен печат върху обемна вестникарска хартия е максималното допустимо намастиляване (Total area coverage) да не надхвърля 240%, т.е. максималния сбор от стойностите на мастилата в една точка да не надвишава 240%. Ако желаете можем да ви изпратим стандартизиран по ISO CMYK-цветови профил (ISOnewspaper26v4.icc) за конвертиране от RGB към CMYK. 

 • За да се гарантира спазване на правилото за максимално допустимо намастиляване при конвертиране на растерни изображения във Phoshop от RGB към CMYK трябва са се използва профила ISOnewspaper26v4.icc (Профилът се копира в C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color ). За Grayscale изображения отново препоръчваме да използвате профила ISOnewspaper26v4_gr.icc. 

 • За предпочитане е дребният текст на рекламните карета (под 10-12 pt) да не е от композитно (съставно) черно. В противен случай не може да се гарантира евентуално „проблясване“ на някой от основните цветове за печат.

 • За предпочитане е да не се ползва дребен текст (под 11-12 pt) в „негатив“ – т.е. издупчен текст върху тъмен растерен фон. Отново в противен случай не може да се гарантира евентуално „проблясване“ на някой от основните цветове за печат.

 • Не е необходима да се оставят полета за обрязване (Bleed Margins).