Параграф22 Daily

Управление и бизнес

Финансовото министерство подготвя промени в Закона за ДДС

 

Фирмите няма да дължат ДДС за продажбата на стока или услуга, ако клиентът не плати. Това предвиждат промени в Закона за ДДС, които бяха пуснати за обществено обсъждане от Министерство на финансите (МФ). В момента законът дава възможност дължимият ДДС да бъде коригиран, ако се промени стойността на сделката, но често в практиката клиентът не плаща, а продавачът трябва да внесе данък, защото е доставил стока или услуга.

Първоначалният проект на МФ предвижда, че “доставчикът може да коригира данъчната основа и начисления данък по извършена доставка на стоки или услуги на територията на страната в случай на пълно или частично неплащане, ако вземането му е окончателно несъбираемо или са налице доказателства за вероятната му несъбираемост". “Вземането се счита за окончателно несъбираемо в случаите, когато: 1. е погасено по давност и са налице доказателства за неуспешно проведено изпълнително производство; 2. длъжникът е обявен в несъстоятелност; 3. длъжникът е заличен след приключило производство по ликвидация".

Същевременно е посочено, че “несъбираемостта на вземането се счита за вероятна, когато вземането не е било изпълнено или погасено по друг начин в продължение на 730 дни и са налице доказателства, че длъжникът не разполага с активи, срещу които да бъде насочено принудителното изпълнение".

Представителите на бизнеса възразяват срещу изискването едно вземане да се счита за несъбираемо, ако е погасено по давност и има доказателства за неуспешно проведено изпълнително производство. Давностният срок е много дълъг - 10 години. А за малки суми предприемането на действия за принудителното събиране може да е икономически неоправдано. Затова от Българската търговско промишлена палата предлагат изразът “доказателства за неуспешно проведено изпълнително производство" да отпадне или да се прилага само за суми в голям размер, например за вземания над 100 хил. лв. или над 200 хил. лв.

Бизнесът иска да отпадне и изискването клиентът да няма активи, защото това няма как да бъде проверено, а освен това клиентът понякога не плаща нарочно. Бизнесът иска да бъдат уредени и правилата за неплащане на ДДС, ако клиентът е обявен в несъстоятелност. Всички тези предложения на бизнеса ще бъдат взети предвид от МФ при окончателното оформяне на предложенията за промени в Закона за ДДС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във